Slakter byantikvarens forslag

En konsulentrapport fra Hjellnes Consult slakter byantikvarens forslag til ny idrettshall på Dælenenga. De mener at en nesten like godt kan rive ishallen for å få til det Byantikvaren foreslår. Hjellnes Consult anbefaler ikke bygging av flerbrukshall dels over og dels inntil eksisterende hall. En slik utbygging vil kreve Omfattende grunn-, sikring- og fundamenteringsarbeider med…Si din mening om Dælenengas framtid

  Plan- og bygningsetaten har nå lagt ut reguleringsplanforslaget for Dælenenga på høring. Det er to forslag. Det ene er det idretten  støtter om å rive klubbhuset og bygge en ny idrettshall. Det andre har byantikvaren fremmet som innebærer fredning av klubbhuset. Her finnes også alle dokumentene i saken  Film om Arbeidernes idrettsforbund

Denne filmen inneholder flotte historiske bilder fra Dælenenga. Det er viktig at vi får mulighet til å opprettholde aktiviteten.Dælenenga med i byrådserklæringa

I «Plattform for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo 2015-2019», nevner de tre partiene idrettshall på Dælenenga spesielt som et prosjekt som skal gjennomføres i bystryepereioden.   I plattformen heter det: «Flere idrettsanlegg og større deltagelse Byrådet arver en by som har en svært lav dekningsgrad av idrettsanlegg. Oslo mangler i…Flerbrukshall uten kampidretter?Sportsklubben Av 1909 går for riving av klubbhuset

På årsmøtet til Sportsklubben av 1909 ble det enstemmig vedtatt at klubben ønsker riving av klubbhuset på Dælenga. Dette ble stemt på med forbehold om at klubben får de ønskene som er lagt inn tidligere i prosessen. Klubben vil også beholde sin posisjon i prosessen videre. Både boksegruppa og brytegruppa har lagt inn mange ressurser…Byantikvaren ber riksantikvaren gripe inn

6.mai sendte byantikvaren en henvendelse til riksantikvaren for å få stoppet Oslo kommunes vedtak om riving. Byantikvaren viser til vedtak fra Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. «Vedtaket åpner for riving av klubbhus med sidebygninger på Dælenenga idrettsplass. Hensikten med riving er Bymiljøetatens planer om å bygge ny flerbrukshall på Dælenenga. Byantikvaren i Oslo anmoder Riksantikvaren om å…Daimi Akin har lagt ned utrolig mye tid på Dælenenga

Daimi Akin er i tillegg til å være Fighter Kickboxingklubbs grunnlegger også en av Norges mest meritterte trenere. Mellom 2006-2013 har hans utøvere vunnet 17 VM-medaljer og 17 EM-medaljer.  I tillegg sørget Akin i perioden 2001-2005 for 8 VM-medaljer  og 5 EM-medaljer, slik at han totalt er ansvarlig for 47 medaljer i perioden 2001-2013. Daimi…Fighter Kickboxingklubb ønsker hall på Dælenga

På årsmøtet til Fighter kickboxing klubb 25.mars ble det enstemmig vedtatt at klubben støtter riving av klubbhuset på Dælenenga, og bygging av ny flerbrukshall. Klubben ser stor nytte av en ny hall, da da lokalene som er i bruk i dag ikke strekker til. Rommene er små og lite egnet til store partier. Garderobene er…Grüner fotball vil ha flerbrukshall.

På årsmøtet til Grüner fotball ble det vedtatt at klubben skal støtte bygging av ny hall. På et særdeles godt besøkt årsmøte ble dette vedtatt mot én stemme. Det har tidligere vært strid i klubben om fotballklubben skulle støtte flerbrukshall som vil innebære rivning av klubbhuset hvor Grüner fotball i dag har kontor, materialrom, møterom…