På årsmøtet til Fighter kickboxing klubb 25.mars ble det enstemmig vedtatt at klubben støtter riving av klubbhuset på Dælenenga, og bygging av ny flerbrukshall. Klubben ser stor nytte av en ny hall, da da lokalene som er i bruk i dag ikke strekker til. Rommene er små og lite egnet til store partier. Garderobene er…