Category: Politikk

Dælenenga med i byrådserklæringa

I «Plattform for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo 2015-2019», nevner de tre partiene idrettshall på Dælenenga spesielt som et prosjekt som skal gjennomføres i bystryepereioden.   I plattformen heter det: «Flere idrettsanlegg og større deltagelse Byrådet arver en by som har en svært lav dekningsgrad av idrettsanlegg. Oslo mangler i…Flerbrukshall uten kampidretter?Sportsklubben Av 1909 går for riving av klubbhuset

På årsmøtet til Sportsklubben av 1909 ble det enstemmig vedtatt at klubben ønsker riving av klubbhuset på Dælenga. Dette ble stemt på med forbehold om at klubben får de ønskene som er lagt inn tidligere i prosessen. Klubben vil også beholde sin posisjon i prosessen videre. Både boksegruppa og brytegruppa har lagt inn mange ressurser…Byantikvaren ber riksantikvaren gripe inn

6.mai sendte byantikvaren en henvendelse til riksantikvaren for å få stoppet Oslo kommunes vedtak om riving. Byantikvaren viser til vedtak fra Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. «Vedtaket åpner for riving av klubbhus med sidebygninger på Dælenenga idrettsplass. Hensikten med riving er Bymiljøetatens planer om å bygge ny flerbrukshall på Dælenenga. Byantikvaren i Oslo anmoder Riksantikvaren om å…Grüner fotball vil ha flerbrukshall.

På årsmøtet til Grüner fotball ble det vedtatt at klubben skal støtte bygging av ny hall. På et særdeles godt besøkt årsmøte ble dette vedtatt mot én stemme. Det har tidligere vært strid i klubben om fotballklubben skulle støtte flerbrukshall som vil innebære rivning av klubbhuset hvor Grüner fotball i dag har kontor, materialrom, møterom…Skandaløst at vi mangler hall

– Vi har kjempet for flerbrukshall på Grünerløkka i 15 år. Det har vært et enstemmig Bydelsutvalg som har sett det store behovet, sier leder Bydelsutvalget Per Østvold. – Det er skandaløst at en så svær bydel har manglet hall. Grünerløkka bydel har 54 000 innbyggere. Hvis Grünerløkka hadde vært en egen kommune, ville vi vært…Riving av gammelt bygg enstemmig vedtatt

Da ble det enstemmig vedtatt i bystyrets byutviklingskomité å rive huset på Dælenga. Det ble også kommentert at det selvfølgelig hadde vært et ultimat mål å få i pose og sekk, men at representantene i byutviklingskommiteen mener at bydelen og dens innbyggere trenger en idrettshall mer en det nåværende bygget.  Denne avgjørelsen har tatt lang tid…Møte i byutviklingskomiteen

Tirsdag 17. mars kl. 16.30 holder Byutviklingskomiteen i bystyret møte. Møtet av holdes i Oslo Rådhus, bystyresalen. Idrettshall på Dælenenga er sak nr. 57 på sakskartet. Sakskartet finner du herØtlandssendinga presenterer rivingsforslaget

NRK Østlandssendinga presenterer Byårdets forlag.om å rive klubbhuset for å bygge ny idrettshall Her kan du høre innslagetVenstre ønsker idrettshall

I en uttalelse fra Oslo Venstres hovedstyre heter det at Oslo Venstre mener det nå må bygges flerbrukshall påDælenenga. Hensynet til idretten og barn og unge må i denne sammenhengen veie tyngst. Hele Venstes uttalelse kan du lese her