Category: Dokumenter

Slakter byantikvarens forslag

En konsulentrapport fra Hjellnes Consult slakter byantikvarens forslag til ny idrettshall på Dælenenga. De mener at en nesten like godt kan rive ishallen for å få til det Byantikvaren foreslår. Hjellnes Consult anbefaler ikke bygging av flerbrukshall dels over og dels inntil eksisterende hall. En slik utbygging vil kreve Omfattende grunn-, sikring- og fundamenteringsarbeider med…Si din mening om Dælenengas framtid

  Plan- og bygningsetaten har nå lagt ut reguleringsplanforslaget for Dælenenga på høring. Det er to forslag. Det ene er det idretten  støtter om å rive klubbhuset og bygge en ny idrettshall. Det andre har byantikvaren fremmet som innebærer fredning av klubbhuset. Her finnes også alle dokumentene i saken  Film om Arbeidernes idrettsforbund

Denne filmen inneholder flotte historiske bilder fra Dælenenga. Det er viktig at vi får mulighet til å opprettholde aktiviteten.