Category: Plan-og bygg

Slakter byantikvarens forslag

En konsulentrapport fra Hjellnes Consult slakter byantikvarens forslag til ny idrettshall på Dælenenga. De mener at en nesten like godt kan rive ishallen for å få til det Byantikvaren foreslår. Hjellnes Consult anbefaler ikke bygging av flerbrukshall dels over og dels inntil eksisterende hall. En slik utbygging vil kreve Omfattende grunn-, sikring- og fundamenteringsarbeider med…Si din mening om Dælenengas framtid

  Plan- og bygningsetaten har nå lagt ut reguleringsplanforslaget for Dælenenga på høring. Det er to forslag. Det ene er det idretten  støtter om å rive klubbhuset og bygge en ny idrettshall. Det andre har byantikvaren fremmet som innebærer fredning av klubbhuset. Her finnes også alle dokumentene i saken  Byantikvaren ber riksantikvaren gripe inn

6.mai sendte byantikvaren en henvendelse til riksantikvaren for å få stoppet Oslo kommunes vedtak om riving. Byantikvaren viser til vedtak fra Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. «Vedtaket åpner for riving av klubbhus med sidebygninger på Dælenenga idrettsplass. Hensikten med riving er Bymiljøetatens planer om å bygge ny flerbrukshall på Dælenenga. Byantikvaren i Oslo anmoder Riksantikvaren om å…Alle steiner snudd

Motstanderne av å rive klubbhuset sier at det må finnes alternativer. Men de har ikke klart å vise til noe. Vi som har jobbet for en ny flerbrukshall på Dælenenga i over 15 år har sett etter alternativer, og det finnes ikke noen andre realistiske alternativer enn å rive klubbhuset å bygge idrettshall. I 2008…