På årsmøtet til Sportsklubben av 1909 ble det enstemmig vedtatt at klubben ønsker riving av klubbhuset på Dælenga. Dette ble stemt på med forbehold om at klubben får de ønskene som er lagt inn tidligere i prosessen. Klubben vil også beholde sin posisjon i prosessen videre. Både boksegruppa og brytegruppa har lagt inn mange ressurser…