I «Plattform for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo 2015-2019», nevner de tre partiene idrettshall på Dælenenga spesielt som et prosjekt som skal gjennomføres i bystryepereioden.   I plattformen heter det: «Flere idrettsanlegg og større deltagelse Byrådet arver en by som har en svært lav dekningsgrad av idrettsanlegg. Oslo mangler i…