Møte i byutviklingskomiteen

Tirsdag 17. mars kl. 16.30 holder Byutviklingskomiteen i bystyret møte. Møtet av holdes i Oslo Rådhus, bystyresalen.

Idrettshall på Dælenenga er sak nr. 57 på sakskartet.

Sakskartet finner du her