Sportsklubben Av 1909 går for riving av klubbhuset

logo_SP-09

På årsmøtet til Sportsklubben av 1909 ble det enstemmig vedtatt at klubben ønsker riving av klubbhuset på Dælenga. Dette ble stemt på med forbehold om at klubben får de ønskene som er lagt inn tidligere i prosessen. Klubben vil også beholde sin posisjon i prosessen videre. Både boksegruppa og brytegruppa har lagt inn mange ressurser i vedlikehold av klubbhuset uten særlig ekstern støtte. Brytelokalene har dårlig ventilasjon og blir fort kalde om vinteren og varme om sommeren. Det er også kun en garderobe for brytere, noe som gjør det lite attraktivt for jenter som ikke bor i den umiddelbare nærhet og kan dusje hjemme.

Både bryterne og bokserne på Dælenga gleder seg til nye lokaler.