Dælenenga med i byrådserklæringa

I «Plattform for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo 2015-2019», nevner de tre partiene idrettshall på Dælenenga spesielt som et prosjekt som skal gjennomføres i bystryepereioden.

 

I plattformen heter det: Lan-Marie-Nguyen-Berg-Raymond-Johansen-og-Marianne-Borgen-paa-OEstmarkseteren_schedule_banner«Flere idrettsanlegg og større deltagelse Byrådet arver en by som har en svært lav dekningsgrad av idrettsanlegg. Oslo mangler i dag over 500 idrettsanlegg for å nå opp til landsgjennomsnittet. Vedtatte idrettsprosjekter i Oslo bystyre har hopet seg opp uten gjennomføring. Byrådet vil i sitt arbeid vektlegge gjennomføring av allerede planlagte idrettsprosjekter, herunder Jordal Amfi, anlegg på Voldsløkka, Lillomarka arena, Dælenenga fleridrettshall, Åsland skytebane og flerbrukshaller på Lambertseter, Grorud, Årvoll og Korsvoll.»

Her finner du hele dokumentet: