Øtlandssendinga presenterer rivingsforslaget

NRK Østlandssendinga presenterer Byårdets forlag.om å rive klubbhuset for å bygge ny idrettshall

Her kan du høre innslaget