Riving av gammelt bygg enstemmig vedtatt

Da ble det enstemmig vedtatt i bystyrets byutviklingskomité å rive huset på Dælenga. Det ble også kommentert at det selvfølgelig hadde vært et ultimat mål å få i pose og sekk, men at representantene i byutviklingskommiteen mener at bydelen og dens innbyggere trenger en idrettshall mer en det nåværende bygget.  Denne avgjørelsen har tatt lang tid og både ildsjeler i lokale idrettslag, bydelspolitikere, arkitekter og andre har vurdert alle mulige løsninger for å få til en løsning. Resultatet fra alle vurderinger er at Seilduksgata 30 er det eneste stedet det vil være mulig å få en hall som virkelig vil komplimentere bydelen og dens innbyggere, spesielt barn og unge.2015-03-17 16.55.04