Skandaløst at vi mangler hall

Per Østvold

– Vi har kjempet for flerbrukshall på Grünerløkka i 15 år. Det har vært et enstemmig Bydelsutvalg som har sett det store behovet, sier leder Bydelsutvalget Per Østvold.

– Det er skandaløst at en så svær bydel har manglet hall. Grünerløkka bydel har 54 000 innbyggere. Hvis Grünerløkka hadde vært en egen kommune, ville vi vært den 13. største kommunen i Norge, og vi står uten idrettshall.

Kjempebehov

Det er nå under bygging en idrettshall på Hasle i forbindelse med den nye skolen de bygger der. Dette er også en del av Grünerløkka bydel. Men Østvold påpeker at det fortsatt er et kjempebehov i resten av bydelen rundt Dælenenga.

– Vi har antagelig vært altfor snille med bystyreflertallet. Vi burde ha stått hardere på for å ha bygd en hall. Men det er etterpåklokskap. Nå ser det ut til at vedtakene er fattet. Det eneste som kan stoppe prosessen er Riksantikvaren. Vi får håpe at den store bevegelsen for hall gjør inntrykk på ham slik at han ikke legger ned forslag om fredning og forsinker prosessen, sier Østvold.

Ikke i pose og sekk

– Men syne du ikke det gamle klubbhuset er fint?

– Jo, og der er gode krefter på Løkka som jobber for bevaring. Det har jeg stor forståelse for. Men her er vi nødt til å prioritere. I denne saken er det ikke mulig både å få i pose og sekk, sier BU-lederen.

– En skal heller ikke se bort fra at det er fire skoler i næreheten av en slik hall. De har store behov for en idrettshall. Denne hallen kommer det til å være kø for å bruke, og det kommer til å bli en berikelse for barn og ungdom på Grünerløkka, mener bydelsutvalgsleder Per Østvold.

 

Tekst: Torgny Hasås Foto: Tri N. Dinh