BU-veteran for ny flerbrukshall

jarl alnæs– Da vi begynte å arbeide for flerbrukshall på Dælenenga på slutten av 90-tallet, var jeg også skeptisk til å rive klubbhuset, sier Jarl Alnæs. Alnæs er gruppeleder for Venstre i bydelsutvalget og leder av byutviklingskomitéen i bydelen. Han er en av bydelspolitikerne med lengst fartstid, siden 1999 har han vært medlem av BU.

– Jeg var skeptisk til riving, men det viste seg at det ikke fantes noe alternativ til rivning hvis en vil ha en flerrukshall i bydelen. Hensynet til barn og unges oppvekst er viktigst, sier Alnæs.

«GO» fra Venstre

– Venstre er kjent som et bevaringsparti, hvordan har prosessen vært for å komme fram til dette standpunktet?

– Vi har hatt gode prosesser og her i lokalpartiet på Grünerløkka har vi hatt en flerbrukshall på Dælenenga på partiprogrammet i minst to valgperioder. Da det så ut som om noe kunne løsne, tok jeg opp spørsmålet i Oslo Venstres hovedstyre. Her var jeg svært konkret med hensyn på hvilke alternativer som finnes. Hovedstyret vedtok enstemmig å støtte rivning av klubbhuset for å bygge en flerbrukshall. Det var et klart «GO» til vår byråd, forteller bydelspolitikeren.

Byråden Alnæs sikter til er Guri Melby. Hun er nå byråd for samferdsel og miljø, og er den som har fremmet saken overfor bystyret.

En mulighet for å forsinke prosessen fram mot idrettshall er at byantikvaren anker vedtaket i bystyret inn for Riksantikvaren.

Men Alnæs tror at det vil være vanskelig for byantikvaren å anke hvis det blir et solid flertall i bystyret. I byutviklingskomiteen i bystyret ble det enstemmig vedtatt å gi tillatelse til å rive klubbhuset.

 

Tekst og foto: Torgny Hasås