Venstre ønsker idrettshall

Jarl Alnæs

I en uttalelse fra Oslo Venstres hovedstyre heter det at Oslo Venstre mener det nå må bygges flerbrukshall påDælenenga. Hensynet til idretten og barn og unge må i denne sammenhengen veie tyngst.

Hele Venstes uttalelse kan du lese her