Grüner fotball vil ha flerbrukshall.

Grüner-logo

På årsmøtet til Grüner fotball ble det vedtatt at klubben skal støtte bygging av ny hall. På et særdeles godt besøkt årsmøte ble dette vedtatt mot én stemme.

Det har tidligere vært strid i klubben om fotballklubben skulle støtte flerbrukshall som vil innebære rivning av klubbhuset hvor Grüner fotball i dag har kontor, materialrom, møterom og garderober.

På årsmøtet for to år siden var saken oppe, men da ble saken ikke realitetsbehandlet. Nå fattet klubben følgende vedtak: «Grüner fotball går inn for at det bygges en flerbrukshall på Dælenenga. Vi forutsetter at Grüner fotball får videreføre sin virksomhet, og får medinnflytelse i prosessen mot ny hall.»

Diskusjonen dreide seg om hvorvidt det var noen mening i å fatte et slikt vedtak når det ser ut til at prosessen er i full gang.

Som motargument mot dette ble det sagt at det var viktig for Grüner å fatte et slikt vedtak slik at en kan bli aktiv deltaker i prosessen framover og ikke stille seg på sidelinja.