Byantikvaren ber riksantikvaren gripe inn

Byantikvaren har henvendt seg til riksantikvaren for å få stoppet rivevedtak.

Byantikvaren har henvendt seg til riksantikvaren for å få stoppet rivevedtak.

6.mai sendte byantikvaren en henvendelse til riksantikvaren for å få stoppet Oslo kommunes vedtak om riving.

Byantikvaren viser til vedtak fra Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten.

«Vedtaket åpner for riving av klubbhus med sidebygninger på Dælenenga idrettsplass. Hensikten med riving er Bymiljøetatens planer om å bygge ny flerbrukshall på Dælenenga. Byantikvaren i Oslo anmoder Riksantikvaren om å behandle klagesaken. Vi mener det er grunn til å påklage vedtaket og at klagen gis oppsettende virkning.»

Byantikvarens klagegrunnlag er at det ikke blir tatt hensyn til «Eksisterende verneverdier av lokal, regional og nasjonal interesse.» og at «rivevedtak fratar Byantikvaren anledning til å synliggjøre og ivareta verneverdiene i et alternativt planforslag i pågående planarbeid.»

Her kan du lese brevet fra byantikvaren til riksantikvaren